Rozwód – od czego zacząć? Jak złożyć pozew o rozwód, kiedy skorzystać z pomocy adwokata?

grudzień 10, 2018
Dokumenty rozwodowe

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest prosta i wiąże się ze sporym obciążeniem emocjonalnym, szczególnie kiedy obserwatorami wszystkiego są małe dzieci. Z reguły nie ma obowiązku korzystania z adwokata podczas spraw rozwodowych, ale podczas niektórych, głównie tych z orzekaniem o winie, jest on niezbędny, by przeprowadzić cały ten proces z korzyścią dla strony. Od czego więc zacząć starania o rozwód? Jak napisać pozew i kiedy udać się do adwokata?

Decyzja o rozwodzie – co najpierw?

Będąc już świadomym, że rozwód jest nieunikniony, należy przygotować pozew. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą adwokata, który wskaże, co powinno się w nim znaleźć. Pozew musi zawierać żądanie orzeczenia rozwodu, czy ma on odbyć się bez orzekania o winie, czy może z orzekaniem o winie jednej ze stron. Należy uzasadnić co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Istotne jest także określenie innych żądań, dotyczą one orzeczenia o władzy rodzicielskiej, o alimentach, czy o eksmisji współmałżonka. W pozwie o rozwód powinny znaleźć się jeszcze takie informacje jak oznaczenie stron: powoda i pozwanego (imię, nazwisko, adres), miejscowość, data, oznaczenie sądu, do którego składany jest pozew, dane pełnomocnika (jeśli taki jest), żądanie zasądzenia kosztów postępowania od drugiej strony. Wnioskując o rozwód z orzeczeniem o winie należy wspomnieć także o dowodach w sprawie. Mogą to być nagrania audio i video, korespondencja, zeznania świadków oraz wszelkie notatki, wyroki i zaświadczenia np. o przemocy, pobytach w izbach wytrzeźwień, obdukcje itd.

Wnioskując od razu o alimenty dla dzieci, należy uzasadnić potrzeby małoletnich, wskazać jakie są bieżące wydatki, koszty nauki itp. Oprócz tego, trzeba przedstawić możliwości majątkowe i zarobkowe małżonka. Jeśli natomiast w grę wchodzi jeszcze podział majątku, wówczas należy wykazać co ma być przedmiotem podziału.

Pozew o rozwód – ile kosztuje?

Opłata sądowa przy pozwie o rozwód wynosi 600 zł. Uiszcza ją osoba, która składa pozew, czyli powód. Jeśli rozwód jest zgodny i przebiegnie za porozumieniem stron, wtedy sąd z urzędu zwraca połowę wniesionej opłaty, czyli 300 zł. Dzieje się tak wtedy, kiedy wyrok się uprawomocni. Podczas rozwodu pojawi się mogą jeszcze dodatkowe koszty. Jeśli strona domaga się ustalenia podziału majątku, wówczas musi wnieść opłatę w wysokości 1000 zł. Wyjątkiem jest osiągnięcie porozumienia co do wspólnego wniosku o podział majątku, wtedy opłata wynosi 300 zł.

Co ważne, wszelkie koszty w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, pokrywa strona przegrana. Mowa tu o opłatach sądowych, kosztach adwokackich, wynagrodzeniach biegłych itp. Istnieje możliwość zwolnienia z kosztów, jeśli dana osoba nie będzie w stanie ich pokryć ze względu na sytuację finansową, w jakiej się znajduje.

Podział majątku podczas rozwodu

Podział majątku i brak zgody co do tego, może wydłużyć cały proces przejścia przez rozwód. Jeśli przed ślubem została podpisana intercyza, wtedy sprawa jest jasna. Jeśli jej nie było, wówczas majątek należy się obu stronom po połowie. Podział nie jest jednak taki prosty, jak się wydaje. Małżeństwa, które rozstają się za porozumieniem stron mogą wcześniej podzielić się tym, co do tej pory osiągnęli u notariusza. To zminimalizuje stres, ale też obniży koszty, ponieważ podział majątku przed sądem wiąże się z konkretnymi opłatami.

Opieka nad dziećmi i alimenty

W większości przypadków sąd przyznaje opiekę nad dziećmi matce, chociaż zdarzają się w tej kwestii wyjątki. Określany jest podział obowiązków w opiece nad małoletnimi, który weźmie pod uwagę dobro dzieci. Alimenty są zasądzane na małżonka, który nie będzie w pełni opiekował się małoletnimi. Jedna ze stron może też żądać przyznania alimentów na siebie, kiedy rozwód przyczyni się do pogorszenia jakości życia. Dzieje się tak na przykład w sytuacjach, kiedy kobiety rezygnują z kariery zawodowej na rzecz opieki i wychowywania dzieci.

Rozwód – z adwokatem czy bez?

Korzystanie z usług adwokata podczas rozwodu nie jest obowiązkowe, ale wiele osób się na to decyduje. Głównie z uwagi na to, że udział profesjonalisty zapewnia dobre przygotowanie do rozprawy, co może przyspieszyć cały proces rozwodowy. Adwokat pomoże skonstruować wniosek o rozwód, podpowie jakie dokumenty należy do niego dołączyć, o co wnioskować itd. Dzięki temu można zaoszczędzić na czasie, jeśli pozwy mają jakieś błędy formalne lub braki, wówczas sąd wzywa do ich uzupełnienia, co wydłuża oczekiwanie na rozprawę.

Obecność adwokata może także pomóc emocjonalnie osobom, które ubiegają się o rozwód. Mowa tu o sprawach z orzekaniem o winie. Warto mieć swojego pełnomocnika, który będzie reprezentował stronę podczas stresującej i nieprzyjemnej sytuacji. To pomoże uzyskać jak najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie dla strony, szczególnie jeśli dojdzie do tego podział majątku i ustalenie opieki nad dziećmi.