Narkotyki
Jacek Krzyżak - adwokat

Przestępstwa narkotykowe, adwokat od spraw narkotykowych

Prowadzę sprawy o posiadanie narkotyków, wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających oraz sprawy dotyczące innych przestępstw stypizowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych regulowane są przez kodeks karny oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Należy wiedzieć, iż Polsce posiadanie narkotyków, bez względu na ich rodzaj oraz ilość, jest nielegalne, a nie zastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować karą pozbawienia wolności.

Osobom, przy których znaleziono substancje odurzające lub środki psychoaktywne grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli natomiast policja zabezpieczyła „znaczną ilość” narkotyków, kara może wydłużyć się od roku do 10 lat, przy czym określenie „znaczna ilość” nie zostało w przepisach doprecyzowane i interpretacja tego zapisu zależy od sądu.

Ze względu na to, że przestępstwa narkotykowe zakwalifikowane są jako sprawy karne, konieczna może okazać się pomoc doświadczonego adwokata.

Grozi Ci sprawa karna za posiadanie narkotyków?