Adwokat Jacek Krzyżak

O kancelarii adwokackiej

Jestem adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyłem w Izbie Wrocławskiej pod patronatem adwokata Andrzeja Malickiego. Zawód wykonuję w Kancelariach Adwokackich we Wrocławiu i Wodzisławiu Śląskim. Sprawy powierzone mi przez klientów prowadzę z wielkim zaangażowaniem. Nigdy się nie poddaję. Jestem zapalonym motocyklistą, od dziecka jeżdżę na nartach.

Kancelaria powstała w 2013 roku we Wrocławiu. Współpracuje z wrocławskimi i warszawskimi kancelariami adwokackimi oraz z jedną z największych wrocławskich spółek adwokackich, co stanowi gwarancję zachowania najwyższych standardów świadczonej obsługi we wszystkich dziedzinach prawa. Atutem kancelarii jest połączenie zdobywanej latami wiedzy z doświadczeniem i kreatywnością w świadczeniu usług prawnych dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać najbardziej zawiłe problemy prawne.

napisz do kancelarii

Czym się zajmujemy

Zakres usług kancelarii

Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i karnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz gospodarczego i administracyjnego.

SPRAWY ROZWODOWE


Prowadzę sprawy rozwodowe lub o separację, pomagam w ustaleniu podziału majątku oraz zakresu władzy rodzicielskiej, a także wnioskuję o przyznanie alimentów na dzieci.

SPRAWY NARKOTYKOWE


Prowadzę m.in. sprawy o nabycie i posiadanie narkotyków, wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz sprawy dotyczące innych przestępstw narkotykowych.

SPRAWY HAZARDOWE


Prowadzę sprawy o urządzanie i prowadzenie gier na automatach poza kasynem bez stosownego zezwolenia oraz o przestępstwa określone w ustawie o grach hazardowych oraz kodeksie karnym skarbowym.

WYPADKI KOMUNIKACYJNE


Prowadzę sprawy z zakresu wypadków komunikacyjnych na etapie postępowania karnego w charakterze obrońcy sprawcy wypadku lub pełnomocnika osoby poszkodowanej.

PRAWO KARNE


Prowadzę sprawy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, aż do jego zakończenia przed sądem odwoławczym.

PRAWO CYWILNE


Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, ochrony własności, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności.

PRAWO SPÓŁEK I PRAWO GOSPODARCZE


Świadczę kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek.

PRAWO RODZINNE


Prowadzę m.in. sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową, alimenty, władzę rodzicielską i przysposobienie.

PRAWO SPADKOWE


Zapewniam kompleksową pomoc w prowadzeniu postępowania spadkowego. Reprezentuję klientów m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, a także zachowku.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI


Reprezentuję klientów w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości, jej sprzedażą oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym. Badam stan prawny nieruchomości.

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE


Reprezentuję klientów m.in. w sprawach o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody górnicze, błędy medyczne a także dotyczących innych roszczeń.

PRAWO MEDYCZNE


Reprezentuję klientów w sprawach odszkodowawczych w związku ze zdarzeniem medycznym w postępowaniach cywilnym i karnym oraz w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW


Reprezentuję klientów w sporach z przedsiębiorcami w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową i w sprawach dotyczących gwarancji.

PRAWO PRACY


Reprezentuję pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, a także sprawach odszkodowawczych. Przygotowuję m.in. umowy o pracę, regulaminy, kontrakty menadżerskie.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI


Prowadzę skuteczną windykację. Reprezentuję klientów na wszelkich etapach postępowania: od etapu negocjacji przed sądowych do postępowania egzekucyjnego.

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH


Sporządzam, opiniuje oraz negocjuję umowy handlowe. Doradzam najkorzystniejsze rozwiązania. Dzięki swojemu doświadczeniu zabezpieczam interesy przedsiębiorców.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I KONKURENCJI


Reprezentuję klientów w zakresie ochrony prawnej utworów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zabezpieczam ich prawa autorskie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Świadczę usługi w zakresie sporządzania dokumentów związanych z postępowaniem o rejestrację zbiorów danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem danych.

Opinie klientów

Co mówią o kancelarii klienci

Jacek Krzyżak Adwokat Wrocław
Dlaczego warto współpracować z Kancelarią?

Atuty Kancelarii

Współpracuje z wrocławskimi i warszawskimi kancelariami adwokackimi oraz z jedną z największych wrocławskich spółek adwokackich, co stanowi gwarancję zachowania najwyższych standardów świadczonej obsługi we wszystkich dziedzinach prawa.

Atutem kancelarii jest połączenie zdobywanej latami wiedzy z doświadczeniem i kreatywnością w świadczeniu usług prawnych dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać najbardziej zawiłe problemy prawne.

Współpraca Klienta z Kancelarią budowana jest w oparciu o wzajemne zaufanie oraz otwartą i przyjazną komunikację. Klienci Kancelarii są na bieżąco i w klarowny sposób informowani o stanie zaawansowania zleconej sprawy.

Atutem Kancelarii jest elastyczność oraz otwarcie na potrzeby każdego Klienta. Warunki współpracy ustalamy wspólnie z Klientem, w sposób jasny i przejrzysty, z uwzględnieniem jego preferencji oraz rodzaju i skomplikowania przedstawionego zagadnienia.

System rozliczeń z Klientami opieramy na stałym, z góry ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym, bądź systemie godzinowym, gdzie wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości czasu poświęconego na realizację danego zlecenia.

Newsy

Porady i aktualności

Porady prawnika, aktualności. Odpowiadamy na często zadawane pytania dotyczące m.in prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego.

Globus, waga, Temida, książki
Grudzień 10, 2018
Krzysztof Lalik

Posiadanie narkotyków, bez względu na ilość, jest w Polsce nielegalne. Wszelkie przestępstwa z tego zakresu regulowane są przez Kodeks karny oraz Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród nich wymienia się nie tylko posiadanie substancji psychoaktywnych, ale też handel narkotykami i udzielanie ich innym osobom. Jakie są więc konsekwencje prawne przestępstw narkotykowych?

Dokumenty rozwodowe
Grudzień 10, 2018
Krzysztof Lalik

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest prosta i wiąże się ze sporym obciążeniem emocjonalnym, szczególnie kiedy obserwatorami wszystkiego są małe dzieci. Z reguły nie ma obowiązku korzystania z adwokata podczas spraw rozwodowych, ale podczas niektórych, głównie tych z orzekaniem o winie, jest on niezbędny, by przeprowadzić cały ten proces z korzyścią dla strony. Od czego więc zacząć starania o rozwód?

masz pytania? skontaktuj się!

formularz kontaktowy

Potrzebujesz pomocy adwokata? masz sprawę w sądzie we Wrocławiu?
Skontaktuj się z kancelarią adwokata Jacka Krzyżaka