Adwokat
Współpraca z Adwokatem Jackiem Krzyżakiem

Współpraca Klienta z Kancelarią budowana jest w oparciu o wzajemne zaufanie oraz otwartą i przyjazną komunikację.

Klienci Kancelarii są na bieżąco i w klarowny sposób informowani o stanie zaawansowania zleconej sprawy. Usługi Kancelarii adresowane są do wszystkich, którzy potrzebują doraźnej bądź stałej obsługi prawnej.

Atutem Kancelarii jest elastyczność oraz otwarcie na potrzeby każdego Klienta. Warunki współpracy ustalamy wspólnie z Klientem, w sposób jasny i przejrzysty, z uwzględnieniem jego preferencji oraz rodzaju i skomplikowania przedstawionego zagadnienia. W zależności od potrzeb, oferujemy kompleksową obsługę prawną opartą na umowie o współpracy lub doraźną pomoc, której podstawą jest umowa o realizację konkretnego zlecenia.

System rozliczeń z Klientami opieramy na stałym, z góry ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym, bądź systemie godzinowym, gdzie wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości czasu poświęconego na realizację danego zlecenia.

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów świadczonych usług. Kierujemy się zasadami rzetelności, zaangażowania w prowadzone sprawy, zaufania i przejrzystości. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie. Staramy się dogłębnie poznać okoliczności sprawy oraz potrzeby klienta. Daje nam to możliwość zaproponowania najkorzystniejszego sposobu rozwiązania problemu.

Udzielamy porad w sposób praktyczny, tak by klient w pełni rozumiał proponowane rozwiązanie. Rekomendujemy najlepsze naszym zdaniem rozwiązania ze wskazaniem wszelkich możliwych komplikacji. Oferujemy konkurencyjne warunki finansowe.

Pomoc prawną świadczymy w biurach we Wrocławiu i Wodzisławiu Śląskim. Istniej możliwość umówienia spotkania w siedzibie klienta lub innym miejscu z nim umówionym.

Szybki kontakt z Adwokatem

W celu zapewnienia szybkiego kontaktu z adwokatem Jackiem Krzyżakiem dyżuruje on codziennie w godzinach od 8.00 – 20.00 pod numerem telefonu 602 598 095.