Młotek sędziowski
Jacek Krzyżak - adwokat

Prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego

Prowadzę sprawy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego przez postępowanie przed sądem I instancji aż do jego zakończenia przed sądem odwoławczym. Podejmujemy się także obrony w postępowaniu kasacyjnym.

Reprezentuję klientów w postępowaniu wykonawczym sprawach o odroczenie wykonania karny, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Reprezentuję także pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego.

Sporządzam pisma procesowe, pomagam osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę.

Działam zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym wykonawczym oraz w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym skarbowym.

Jeśli szukasz konsultacji prawnej z  zakresu prawa karnego, skontaktuj się z doświadczonym adwokatem.