Przepisy prawne
Jacek Krzyżak - adwokat

Adwokat prowadzący sprawy cywilne

Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, ochrony własności, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, ustanowienia służebności, zadośćuczynienia oraz bezpodstawnego wzbogacenia.

Doradzam klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych. Pomagam w negocjacjach, sporządzaniu umów, sporządzam szczegółowe opinie prawne.

Sprawy cywilne są regulowane przez Kodeks cywilny, stanowiący podstawowe źródło prawa. Według przepisów, prawo cywilne w Polsce reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi. Jest to również gałąź prawa zaliczana do prawa prywatnego, a jej przedmiotem są stosunki majątkowe i niemajątkowe.

Chociaż prawo cywilne reguluje większość dziedzin życia, wyodrębniono z niego m.in. takie dziedziny jak prawo pracy, prawo handlowe czy prawo własności intelektualnej, którymi również zajmuje się nasza kancelaria adwokacka.

Najważniejsze działy prawa cywilnego to prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo rodzinne oraz prawo spadkowe.

Skontaktuj się z adwokatem z kancelarii prawnej, jeśli potrzebujesz porady z zakresu prawa cywilnego.