Pracownik podpisujący umowę
Jacek Krzyżak - adwokat

Porady i konsultacje prawne z zakresu prawa pracy

Reprezentuję pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Przygotowuję umowy o pracę, regulaminy, kontrakty menadżerskie.

Prowadzę sprawy o odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Reprezentuję klientów w sprawach o mobbing.

Prawo w pracy reguluje stosunki pracy określające prawa oraz obowiązki pracowników i pracodawców. Określa m.in. formy zatrudnienia, sposoby rozwiązania umowy o pracę, wymiar urlop wypoczynkowego czy kwestie związane z ochroną pracy kobiet i rodzicielstwo.

Źródłem prawa pracy w Polsce jest Kodeks pracy, którego zmiany trzeba śledzić na bieżąco, gdyż nieustannie wprowadzane są nowe regulacje. Ponadto kwestie te regulują inne ustawy i akty wykonawcze, układy zbiorowe pracy oraz porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty.

 

Chcesz rozwiązać problem związany z prawem pracy? Zgłoś się po poradę do doświadczonego adwokata.