Nieruchomość
Jacek Krzyżak - adwokat

Porady prawne, przepisy, regulacje z zakresu prawa nieruchomości

Reprezentuję klientów w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości, jej sprzedażą oraz znoszeniem współwłasności.

 

Prowadzę sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe).

 

Reprezentuję klientów w postępowaniu wieczystoksięgowym. Świadczę usługi w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości w tym kwestii własności, obciążeń oraz roszczeń osób trzecich.

 

Prawo nieruchomości jest bardzo szeroką dziedziną prawa. Obejmuje m.in. zagadnienia związane z użytkowaniem wieczystym, służebnością, egzekucją nieruchomości. Reguluje kwestie związane z gospodarką nieruchomościami, księgami wieczystymi oraz zagospodarowaniem wspólnot gruntowych. Aby móc prowadzić sprawy z zakresu prawa nieruchomości, konieczna jest znajomość wielu aktów prawnych, takich jak Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości czy Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli szukasz doświadczonego adwokata zajmującego się prawem nieruchomości, skontaktuj się z naszą kancelarią prawną.