Zawieranie małżeństwa
Jacek Krzyżak - adwokat

Adwokat od prawa rodzinnego

Prowadzę sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową, pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym, alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, władzę rodzicielską, zaprzeczenie i uznanie ojcostwa, a także o ubezwłasnowolnienie i przysposobienie.

 

Prawo rodzinne jest wyspecjalizowanym działem prawa cywilnego, które reguluje stosunki prawne wewnątrz rodziny, a także relacje prawne rodziny z innymi podmiotami. Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz inne ustawy szczegółowe, zgodnie z którymi działa nasza kancelaria adwokacka, udzielająca porad prawnych w tym zakresie.

 

Adwokaci od prawa rodzinnego zajmują się m.in. rozwodami i prawami majątkowymi, opieką nad dziećmi i adopcją, a także przestępstwami młodocianych. Do praw majątkowych z zakresu prawa rodzinnego należy m.in sporządzenie intercyzy, podział majątku podczas rozwodu oraz sporządzenie testamentu.

 

Pomoc doświadczonego adwokata jest potrzebna w każdej z tych spraw, w której brak zgodności pomiędzy partnerami lub gdy postępowanie toczy się przeciwko nieletnim.

Planujesz sprawę rozwodową, o ustanowienie władzy rodzicielskiej czy o przyznanie alimentów? Skontaktuj się z kancelarią prawną mającą doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.