Symbol prawa
Jacek Krzyżak - adwokat

Konsultacje prawne w sprawach o odszkodowanie

Reprezentuję klientów w sprawach o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody górnicze, błędy medyczne a także o roszczenie wynikające z umów w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

 

W sprawach o odszkodowania pomóc może doświadczony adwokat. Należy jednak wiedzieć, że w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, kancelaria odszkodowawcza nie może reprezentować klienta przed sądem, dlatego należy dodatkowo ponosić koszt wynikający z korzystania z usług prawnika.

 

Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że to na osobie poszkodowanej, występującej o rozpoczęcie procesu cywilnego, ciąży obowiązek przedłożenia dowodów na potwierdzenie jej racji. Konieczne jest też ustalenie skutecznej strategii oraz skoncentrowanie się na faktach, w czym może pomóc profesjonalista jakim jest adwokat.

 

Chcesz wnieść pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Zgłoś się do naszego adwokata.