Zakupy w internecie
Jacek Krzyżak - adwokat

Porady prawne z zakresu ochrony praw konsumentów

Reprezentuję klientów w sporach z przedsiębiorcami w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową oraz w sprawach dotyczących gwarancji, a także rękojmi.

Prawa konsumentów indywidualnych oraz zbiorowych regulują akty prawne obowiązujące w Unii Europejskiej oraz krajowe porządki prawne. Dzięki temu możliwa jest ochrona praw osób fizycznych, które dokonują czynności prawnych nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawa konsumenta obejmują m.in. kwestie związanie z zakazem nieuczciwych praktyk handlowych, ograniczeniem spamu i telemarketingu, prawem do równości stron umowy. Przepisy zakazują emisji reklamy wprowadzającej w błąd oraz agresywnych praktyk handlowych oraz określają, jaki klauzule są niedozwolone w umowach.

Źródłem prawa ochrony konsumentów w Polsce jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Chcesz skorzystać z porady prawnej adwokata od ochrony praw konsumentów?