Prawa autorskie
Jacek Krzyżak - adwokat

Ochrona praw własności intelektualnej i konkurencji

Reprezentuję klientów w zakresie ochrony prawnej utworów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Należy wiedzieć, że w Polsce zakres ochrony praw własności intelektualnej jest uzależniony od charakteru tych praw.

W przypadku praw autorskich, ich twórca chroniony jest od moment powstania jego działa, bez konieczności rejestrowania tego. Jednak ze względu na nagminne przypadki kradzieży własności intelektualnej, prawo autorskie jest jednym z najczęściej naruszanych praw i zwykle należy podjąć kroki prawne, by temu przeciwdziałać.

Aby móc uzyskać pełną ochronę własności przemysłowej, należy zgłosić odpowiedni wniosek do Urzędu Patentowego RP, który wydaję decyzję o udzieleniu patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji. Gdy będą one łamane, ich właściciel może wystąpić na drogę sądową z pomocą adwokatów z doświadczonej kancelarii prawnej.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie Twoich praw własności intelektualnej lub konkrecji, skorzystaj z pomocy naszej kancelarii prawnej.