Wypadek drogowy
Jacek Krzyżak - adwokat

Pomoc prawna dla osób biorących udział w wypadkach komunikacyjnych

Prowadzę sprawy z zakresu wypadków komunikacyjnych na etapie postępowania karnego zarówno w charakterze obrońcy sprawcy wypadku jak i pełnomocnika osoby poszkodowanej. Jestem kierowcą, motocyklistą, znam mechanizm działania pojazdów. Potrafię zrekonstruować zdarzenie i poddać w wątpliwość opinię biegłego.

 

Za wypadek drogowy uznaje się nagłe i nieprzewidziane zdarzenie, do którego doszło na drodze publicznej lub poza nią. Jeśli w tym zdarzeniu doszło do zniszczenia mienia (pojazdów) lub do powstania uszczerbku na zdrowiu/życiu osób w nim uczestniczących, można dochodzić swoich praw.

 

Przy pomocy adwokata specjalizującego się w wypadkach komunikacyjnych można ubiegać się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub zwrot utraconych korzyści w postaci dochodów.

Jeśli uczestniczyłeś/aś w wypadku komunikacyjnym i potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką.