Lekarz
Jacek Krzyżak - adwokat

Konsultacje prawne z zakresu prawa medycznego

Reprezentuję Klientów przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w sprawach odszkodowawczych w związku ze zdarzeniem medycznym w postępowaniach cywilnym i karnym oraz w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Prawem medycznym określany jest zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz karnego, które regulują prawa i obowiązki pacjenta, lekarza, pielęgniarki oraz innych pracowników ochrony zdrowia.

Doradztwo w sprawach z zakresu prawa medycznego wymaga znajomości wielu aktów prawnych, m.in. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o działalności leczniczej czy Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pacjenci powinni wiedzieć, że w świetle prawa medycznego, błąd w sztuce lekarskiej może stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Aby jednak prowadzić takie sprawy, potrzebna jest pomoc doświadczonego adwokata od prawa medycznego.

Potrzebujesz pomocy w sprawie z zakresu prawa medycznego?