Szybka windykacja
Jacek Krzyżak - adwokat

Windykacja należności, dochodzenie zapłaty - pomoc prawnika

Prowadzę skuteczną windykację. Reprezentuję klientów na wszelkich etapach postępowania zmierzającego do zaspokojenia wierzytelności od etapu negocjacji przed sądowych, przez postępowanie przed sądami powszechnymi do postępowania egzekucyjnego.

Windykacja należności polega na podjęciu takich działań, które dążą do odzyskania należnych pieniędzy lub rzeczy. Wszystkie kroki przeprowadzone w ramach windykacji muszą być zgodne z obowiązującym prawem, dlatego warto zatrudnić do tego doświadczonego adwokata z kancelarii prawnej.

Windykacja może mieć charakter przedsądowy lub sądowy. W postępowaniu polubownym najczęściej stosuje się wezwania do zapłaty wysyłane listem poleconym. W razie potrzeby podejmuje się też negocjacje.

Gdy to nie pomaga, można wnieść pozew i wszcząć postępowanie sądowe. Przy czym warto pamiętać, że kosztami postępowania sądowego zasadniczo obciążany jest dłużnik.

Zależy Ci na skutecznej windykacji należności? Skontaktuj się z kancelarią prawną prowadzącą sprawy o dochodzenie zapłaty.