Czym zajmuje się kancelaria?

Pomoc prawna: prawo cywilne, prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz gospodarczego i administracyjnego. Zajmuje się także prawem antymonopolowym, prawem konkurencji a także prawem ochrony danych osobowych, czy windykacji należności.

SPRAWY ROZWODOWE


Prowadzę sprawy rozwodowe lub o separację, pomagam w ustaleniu podziału majątku oraz zakresu władzy rodzicielskiej, a także wnioskuję o przyznanie alimentów na dzieci.

SPRAWY NARKOTYKOWE


Prowadzę m.in. sprawy o nabycie i posiadanie narkotyków, wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz sprawy dotyczące innych przestępstw.

SPRAWY HAZARDOWE


Prowadzę sprawy o urządzanie i prowadzenie gier na automatach poza kasynem bez stosownego zezwolenia oraz o przestępstwa określone w ustawie o grach hazardowych oraz kodeksie karnym.

WYPADKI KOMUNIKACYJNE


Prowadzę sprawy z zakresu wypadków komunikacyjnych na etapie postępowania karnego w charakterze obrońcy sprawcy wypadku lub pełnomocnika osoby poszkodowanej.

PRAWO KARNE


Prowadzę sprawy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, reprezentuję ich w postępowaniu wykonawczym. Pełnię funkcję pełnomocnika.

PRAWO CYWILNE


Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, ochrony własności, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności.

PRAWO SPÓŁEK I PRAWO GOSPODARCZE


Świadczę doradztwo prawne dla przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek.

PRAWO RODZINNE


Prowadzę m.in. sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową i alimenty.

PRAWO SPADKOWE


Zapewniam kompleksową pomoc w prowadzeniu postępowania spadkowego. Reprezentuję klientów m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI


Reprezentuję klientów w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości, jej sprzedażą oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym. Badam stan prawny nieruchomości.

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE


Reprezentuję klientów m.in. w sprawach o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody górnicze, błędy medyczne oraz o inne roszczenia.

PRAWO MEDYCZNE


Prowadzę sprawy odszkodowawcze w związku ze zdarzeniem medycznym oraz w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW


Reprezentuję klientów w sporach z przedsiębiorcami w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową.

PRAWO PRACY


Reprezentuję pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Przygotowuję m.in. umowy o pracę, regulaminy, kontrakty menadżerskie.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI


Prowadzę skuteczną windykację. Reprezentuję klientów na wszelkich etapach postępowania: od etapu negocjacji przed sądowych do postępowania egzekucyjnego.

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH


Sporządzam, opiniuje oraz negocjuję umowy handlowe. Doradzam najkorzystniejsze rozwiązania. Dzięki swojej wiedzy zabezpieczam interesy przedsiębiorców.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I KONKURENCJI


Reprezentuję klientów w zakresie ochrony prawnej utworów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Chronię ich prawa autorskie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Świadczę usługi w zakresie sporządzania dokumentów związanych z postępowaniem o rejestrację zbiorów danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem danych.