Przestępstwa narkotykowe – co grozi za posiadanie substancji psychoaktywnych?

grudzień 10, 2018
Globus, waga, Temida, książki

Posiadanie narkotyków, bez względu na ilość, jest w Polsce nielegalne. Wszelkie przestępstwa z tego zakresu regulowane są przez Kodeks karny oraz Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród nich wymienia się nie tylko posiadanie substancji psychoaktywnych, ale też handel narkotykami i udzielanie ich innym osobom. Jakie są więc konsekwencje prawne przestępstw narkotykowych?

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Posiadanie substancji psychoaktywnych to najczęściej popełniane przestępstwo narkotykowe. Każdy kto posiada środki odurzające lub psychotropowe podlega karze ograniczenia wolności od miesiąca do nawet 3 lat. W przepisach pojawia się zapis o „znacznej” ilości posiadanych substancji, jednak nie zostało to precyzyjnie określone. Sąd sam decyduje więc, czy ktoś posiadał narkotyki znacznej ilości, czy były to np. ilości śladowe. Jeśli zapadnie decyzja o znacznej ilości, wówczas kara za posiadanie narkotyków wzrasta i wynosi od 1 roku do aż 10 lat pozbawienia wolności.

Za znaczną ilość narkotyków najczęściej uznaje się taką gramaturę, która pozwala na zaspokojenie potrzeb kilkudziesięciu osób lub mowa tu o ilościach hurtowych, przeznaczonych dla tysięcy osób. Brak precyzyjności w zapisach ustawy pozwala na odwoływanie się od wyroków sądu, o co często wnioskują adwokaci.

Gdy ilość posiadanych substancji jest mniejsza od znacznej, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywnie. Jeśli natomiast ilość posiadanych narkotyków jest nieznaczna i są one przeznaczone na użytek własny, wtedy dochodzenie lub śledztwo może zostać umorzone. Jak widać, kary za posiadanie narkotyków w Polsce są warunkowane przez nieprecyzyjne zapisy, dlatego warto korzystać z pomocy doświadczonych w takich sprawach adwokatów.

Kary za handel narkotykami

Nie tylko samo posiadanie narkotyków podlega karze. Ostrzejsze wyroki dotyczą osób, które handlują środkami odurzającymi, jednak i w tym przypadku kluczowa jest ilość. Karze podlega przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa narkotyków. Określenie „wewnątrzwspólnotowe” dotyczy państw Unii Europejskiej. Jeśli dane substancje odurzające są przywożone lub wywożone z krajów spoza UE, wówczas mowa o przywozie i wywozie.

Przestępstwo jak handel narkotykami, często określane jest też mianem przemytu. Podlega ono grzywnie i karze pozbawienia wolności do 5 lat. Wyższe kary są w przypadku handlu znaczną ilością substancji psychoaktywnych lub w celu osiągnięcia jakiejś korzyści – majątkowej lub osobistej. Wtedy sprawcy podlegają grzywnie i karze pozbawienia wolności nie krócej niż na 3 lata. Bywa, że wyrok może być dotkliwszy, szczególnie jeśli czyn zostaje zakwalifikowany jako zbrodnia.

Co ciekawe, każe podlega nawet przygotowywanie się do popełnienia takiego czynu jak handel narkotykami. Wówczas sąd może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny lub nawet wyda wyrok o ograniczeniu bądź pozbawieniu wolności do 2 lat. Jeśli w grę wchodzą ilości hurtowe narkotyków, wówczas na kara może wzrosnąć.

Wprowadzanie narkotyków do obrotu

Karalne jest także wprowadzanie substancji psychoaktywnych do obrotu, bądź samo uczestniczenie w tym procederze. Grozi za to grzywna i pozbawienie wolności do 8 lat. Kary mogą być wyższe lub niższe w zależności od ilości narkotyków.

Udzielanie i ułatwianie użycia środków psychoaktywnych

Przestępstwem jest również udzielanie, ułatwianie, umożliwianie lub nakłanianie do użycia narkotyków. Dotyczy to zarówno czynów bez określonego celu, jak i tych, które są wykonywane dla osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Kara za takie przestępstwo to pozbawienie wolności do 3 lat. Natomiast osoby, które nakłaniają o użycia narkotyków nieletnich, muszą liczyć się z dotkliwszymi karami. Wówczas pozbawienie wolności może wynosić nawet do 8 lat. Podobnie jest z udzielaniem znacznych ilości substancji. Jeśli natomiast czyn motywowany jest osiągnięciem korzyści materialnej lub majątkowej, wtedy kary wzrastają nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwa narkotykowe a wymierzanie kary

Przestępstwa narkotykowe kwalifikowane są jako sprawy karne, w związku z tym niezbędna będzie pomoc adwokata, który przeprowadzi klientów przez proces od początku do końca. Istnieje wiele możliwości, by obniżyć wymiar kary, jeśli oczywiście są ku temu przesłanki. Wśród nich wymienia się np. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, możliwość umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania czy orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem wykonania. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku „lżejszych” kar, sąd może zobowiązać sprawcę do poddania się leczeniu lub rehabilitacji. Wszystko jednak zależy od okoliczności i od tego, o jakiej ilości narkotyków mowa.